Biuletyn Informacji Publicznej
(BIP)
Gmina Święciechowa

KONTAKT

ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl

NIP 697-22-35-722, Regon 411050712

tel. 065 5333 510
fax 065 5299 548